Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός του Αιματολογικού στο «Βοστάνειο»

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός του Αιματολογικού – Αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης με τον αυτόματο αναλυτή ηλεκτροφόρησης αιμοσφαιρίνης ο οποίος αντικαθιστά τα δύο παλαιότερα μηχανήματα καθώς είναι ένας αναλυτής νέας γενιάς και τελευταίας τεχνολογίας, που μετρά ταυτόχρονα την Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη για τους Σακχαροδιαβητικούς ασθενείς και την Αιμοσφαιρίνη Α2 για τους ασθενείς με Μεσογειακή αναιμία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργου Καμπούρη:

ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Είναι αναλυτής νέας γενιάς , τελευταίας τεχνολογίας, που μετρά ταυτόχρονα την Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη για τους Σακχαροδιαβητικούς ασθενείς και την Αιμοσφαιρίνη Α2 για τους ασθενείς με Μεσογειακή αναιμία.
Αντικαθιστά τα δύο παλαιότερα μηχανήματα και επιτυγχάνει:
1. Εξοικονόμηση χρημάτων γιατί χρησιμοποιεί λιγότερα και φθηνότερα αντιδραστήρια.
2. Απασχόληση λιγότερου προσωπικού.
3. Μεγαλύτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις του.
4. Εξοικονόμηση χώρου.
5. Καθημερινή λειτουργία και εξυπηρέτηση των ασθενών.
Το έργο της ποιοτικής αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του Νοσοκομείου συνεχίζεται, προσφέροντας με ασφάλεια υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας προς τους κατοίκους του τόπου μας τις οποίες και οφείλουμε!

To top