Οι μικροί επιστήμονες του Πειραματικού Λυκείου απέσπασαν το πρώτο βραβείο

Οι μικροί επιστήμονες του Πειραματικού Λυκείου απέσπασαν το πρώτο βραβείο

Το πρώτο βραβείο απέσπασαν μαθητές του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης συμμετέχοντας σε πανελλήνιο διαγωνισμό πειραμάτων.

To top