Μακρύς ο δρόμος…του κολυμβητηρίου

Σε καθυστέρηση χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια υπουργεία απέδωσε ο Αντιδήμαρχος έργων Στρατής Τζιμής τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί στο έργο κατασκευής του νέου Κολυμβητηρίου. Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε έγκριση συγκρότησης επιτροπής η οποία θ’ αναλάβει τις διαδικασίες διάλυσης της σύμβασης με τον εργολάβο ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η επαναδημοπράτηση του έργου.

To top