Έργα σε γεφύρια και αγροτικούς δρόμους

Έργα σε γεφύρια και αγροτικούς δρόμους

Έργα σε γεφύρια και αγροτικούς δρόμους βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στο Δήμο Δυτικής Λέσβου με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση αγροτών και κτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις του

To top