Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επιμορφωτικό πρόγραμμα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα, από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 9 Φεβρουαρίου 2023, για την ενημέρωση στη διαδικασία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Στρατηγικού Έργου: «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».

Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, στις 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου. Θα ακολουθήσει σειρά διαλέξεων από προσκεκλημένους καθηγητές και ερευνητές της Ελλάδας και της Κύπρου από τις 24 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Παν. Αιγαίου, στο κτίριο Γεωγραφίας (Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών – 1ος όροφος). Όλες οι διαλέξεις θα ξεκινούν στις 17.00.

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης του προγράμματος επιμόρφωσης και των διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος επιμόρφωσης: https://gpav.aegean.gr/thal-chor2/

To top