Έντονη ανησυχία από το Τμήμα Ωκεανογραφίας για τη μαζική θνησιμότητα της πίννας

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διαπιστώθηκε ότι νεαρά ζωντανά άτομα του θαλάσσιου είδους πίννα (Pinna nobilis) αφαιρέθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Καλλονής.

Το φαινόμενο μαζικής θνησιμότητας της πίννας εμφανίστηκε στη χώρα μας το 2018 και έκτοτε τόσο οι πληθυσμοί του Κόλπου Καλλονής όσο και του Κόλπου της Γέρας αποδεκατίστηκαν. Ο Κόλπος της Καλλονής αποτελεί μία από τις δύο τελευταίες περιοχές στην Ελλάδα όπου απαντώνται ακόμα και σήμερα ζωντανές πίννες (η μοναδική περιοχή στο Αιγαίο), και πλέον διατηρεί έναν από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς του είδους παγκοσμίως. Από το 2019, η ομάδα του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φαινομένου σε ολόκληρο το νησί, και φέτος παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από την αρχή του φαινομένου μαζικής θνησιμότητας, μια περιορισμένη αλλά ενθαρρυντική ανάκαμψη, καθώς καταγράφηκαν αρκετά νεαρά άτομα στον Κόλπο Καλλονής.

Η πίννα θεωρείται πλέον ως ένα Κρισίμως Κινδυνεύον είδος σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών, το οποίο απειλείται με ολική εξαφάνιση λόγω ενός παρασίτου που από το 2016 έχει εξοντώσει τους πληθυσμούς της παγκοσμίως και βρίσκεται υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου.

Η ομάδα του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες μας, υπενθυμίζει ότι η θανάτωση ή η αφαίρεση πιννών αποτελεί έκνομη ενέργεια, αλλά σημαντικότερα, θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του πιο εμβληματικού οστράκου της Μεσογείου, καθώς κάθε εναπομείναν άτομο αποτελεί ένα πολύτιμο σπόρο ελπίδας για την επιβίωση του είδους. Καλεί λοιπόν τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε χρήσιμης πληροφορίας σχετικά με την παρουσία ζωντανών ατόμων πίννας αλλά και την καταγγελία περιστατικών παράνομης αλίευσης ή συλλογής ζωντανών ατόμων στις τοπικές αρχές.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Στέλιος Κατσανεβάκης, Καθηγητής (22510-36821), Μιχαήλ Ραγκούσης, Υπ. Διδάκτορας (mragkousis@marine.aegean.gr), Ορέστης Παπαδάκης, Υπ. Διδάκτορας (mard20004@marine.aegean.gr), Μαίρη Ζώτου, Υπ. Διδάκτορας (m.maryzotou@gmail.com), Κωνσταντίνος Τσιριντάνης (ktsirintanis@marine.aegean.gr), Μαρία Σίνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (mariasini@marine.aegean.gr)

 

To top