Αλλαγή διεύθυνσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης

Στη Μυτιλήνη στην οδό Βουρνάζων 17 στο ισόγειο, στεγάζεται πλέον το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το οποίο εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής/διοικητικό προσωπικό, ψυχολόγο, κοινωνικό/-ή λειτουργό, νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το ΑΠΟΡΡΗΤΟ της συμβουλευτικής και αφορούν σε:
− ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
− ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
− εργασιακή συμβουλευτική
− νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση
− συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών και των παιδιών τους σε Ξενώνες Φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα από τη Σύμβουλο Υποδοχής, την Κοινωνική Λειτουργό, την Ψυχολόγο και τη Νομικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.womensos.gr
Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ.
Τα ραντεβού κλείνονται είτε διά ζώσης είτε στο τηλέφωνο 22510 34470.
E-mail: mytilini@isotita.g

To top