Υπουργείο Παιδείας: Δεν προσμετρώνται οι απουσίες λόγω γρίπης

Υπουργείο Παιδείας: Δεν προσμετρώνται οι απουσίες λόγω γρίπης

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβλέπεται η καταχώρηση, αλλά όχι η προσμέτρηση, των απουσιών των μαθητών που λείπουν έως και πέντε εργάσιμες μέρες λόγω του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, στην οποία παραπέμπει η εγκύκλιος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Η νέα εγκύκλιος βασίζεται σε εισήγηση του υπουργείου Υγείας και αποστέλλεται νωρίτερα από άλλες χρονιές, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ χρονικό διάστημα για τη μη προσμέτρηση απουσιών.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις των ειδικών και να εμπιστεύονται τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

To top