1η Συνάντηση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

1η Συνάντηση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

H 1η Συνάντηση του Συλλόγου των Αποφοίτων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιήθηκε στις  17 Δεκεμβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Στη συνάντηση συμμετείχαν (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) απόφοιτοι από όλα τα Τμήματα του Παν. Αιγαίου, όλοι οι διατελέσαντες Πρυτάνεις του Παν. Αιγαίου, οι Πρυτανικές Αρχές του Παν. Αιγαίου,  διδάσκοντες από όλα τα Τμήματα και εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι επαγγελματικών- επιστημονικών ενώσεων κ.α.

To top