Μαθητές & καθηγητές του Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης έμαθαν Πρώτες Βοήθειες

Μαθητές & καθηγητές του Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης έμαθαν Πρώτες Βοήθειες

Στην παροχή Πρώτων Βοηθειών εκπαιδεύτηκαν 6 καθηγητές και 18 μαθητές του Πρότυπου ΓΕ.Λ Μυτιλήνης από εκπαιδεύτριες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Στόχος της δράσης ήταν, αφενός η προώθηση του εθελοντισμού, αφετέρου η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων ώστε να αντεπεξέρχονται σε επείγουσες καταστάσεις. Μετά την εκπαίδευση τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τα παιδιά, τις ερχόμενες εβδομάδες, θα μεταδώσουν με την σειρά τους τις γνώσεις και δεξιότητες που απόκτησαν στους συμμαθητές/τριές τους.

Η ικανοποίηση και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου, ήταν διάχυτη…και από την πλευρά των εκπαιδευτριών για την συμμετοχή και συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και από την πλευρά των παιδιών και εκπαιδευτικών για το επίπεδο της εκπαίδευσης, μιας εκπαίδευσης που σώζει ζωές!

To top