Παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης

Παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης

Παράταση κατά 15 ημέρες στην καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 για τα σχέδια βελτίωσης, ανακοίνωσε το περιφερειακό τμήμα του ΓΕΩΤΕΕ ότι δόθηκε μετά από απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Αιγαίου κ. Παναγιώτης Κατσαβέλλης δήλωσε στον Αίολο για το θέμα αυτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ:

Ο Προέδρος του Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κος Κατσαβέλλης Παναγιώτης, αναγνωρίζοντας περαιτέρω τις δυσχέρειες που έχουν σημειωθεί στην υλοποίηση του 20% των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» μέχρι τις 30-11-2022, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προέβη, σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Λέσβου, κο Χαράλαμπο Αθανασίου, σε μια σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων με στόχο τη χορήγηση εύλογης παράτασης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απένταξης των συγκεκριμένων επενδύσεων.
Κατόπιν αυτών των ενεργειών υπεγράφη Απόφαση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης για τις επενδύσεις του Βορείου Αιγαίου κατά 15 ημέρες. Έτσι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής τουλάχιστον του 20% της επένδυσης είναι η 16η Δεκεμβρίου 2022.

To top