Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές

Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές

Έκτακτη ενίσχυση τους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές, αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε σχετική απόφαση καθορίσθηκαν τα ποσά και τα κριτήρια ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα ν’ ανοιχθεί πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων. Ο μελετητής αγροτικών θεμάτων κ. Γιάννης Φλωρίδης, είπε στον Αίολο για το θέμα αυτό.

Όσον αφορά στην αιγοπροβατοτροφία τα ποσά ενίσχυσης, θα ανέρχονται στα 7-7,5 ευρώ ανά ζώο ξεκινώντας από τα 115 ευρώ για εκμεταλλεύσεις με 11 έως 24 ζώα και φθάνοντας στα 6.302 ευρώ για εκμεταλλεύσεις άνω των 950 αιγοπροβάτων για τις νησιωτικές περιοχές.

To top