Λευκός καπνός για το Μιχαλέλειο

Αναλαμβάνει το Τοπικό Συμβούλιο Πλωμαρίου, μετά από πολύωρη συνεδρίαση του, σήμερα Τετάρτη, τη διοίκηση του Μιχαλέλειου Οίκου Ευγηρίας, θέτοντας όμως μια σειρά προϋποθέσεων όσο αφορά τις χρηματοδοτήσεις από τον Δήμο Μυτιλήνης για το 2022-2023.

Αναλυτικά αναφέρουν τα εξής:

«Θα αναλάβουμε την διοίκηση του ιδρύματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: πρώτον η πίστωση του 2022 να ανέλθει στο ποσό των 30.000 € ενώ εκείνη του έτους 2023 στο ποσό των 40.000 €, δεύτερον να εξασφαλιστεί ικανή χρηματοδότηση για την αδειοδότηση του ιδρύματος και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας στο ίδρυμα.

Όλα τα ανωτέρω επαναλαμβάνουμε, με το ρίσκο της διοίκησης του ιδρύματος, επειδή θεωρούμε ότι το ίδρυμα βρίσκεται κάτω από πολύ δύσκολες και έκτακτες συνθήκες που αφορούν οφειλές σε αμοιβές προσωπικού και αμοιβές αποζημίωσης προμηθευτών, περίθαλψη γερόντων κι άλλα, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν γίνει έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2023 σε διαφορετική περίπτωση θα επανεξετάσουμε την στάση μας.

Όσον αφορά το πρωτόκολλο παραλαβής ζητάμε να υπογραφεί με την αίρεση πως θα αναγράφουν σε αυτό τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης σχετικά με την εξόφληση των οφειλών από τον Δήμο Μυτιλήνης».

Το ΔΣ συστάθηκε ως εξής: Πρόεδρος Ξανθούλης Ιωάννης, Aντιπροέδρους Μουντζούρης Δημήτριος, Γραμματέας Μιχαλέλλης Ιωάννης, Ταμίας Κουτζαμάνης Ιωάννης και μέλη η Μαμάκου Περσεφόνη, Βαμβουρα Γαρουφαλιά και Μιχαλελλης Γεώργιος.

To top