Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Ιδρυτικού μέλους του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Δικτύου Scholars at Risk

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Ιδρυτικού μέλους του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Δικτύου Scholars at Risk

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 για την επίσημη ίδρυση του ελληνικού Τμήματος του SAR, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογράφηκε η ιδρυτική του διακήρυξη από τα τέσσερα – ιδρυτικά μέλη του Τμήματος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Scholars at Risk είναι ένα Διεθνές Δίκτυο περί των 600 Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και Οργανισμών με αποστολή την προστασία απειλούμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών/ερευνητριών και την προαγωγή της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας. Το ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Δικτύου SAR (SAR Greece), προσηλωμένο στην προστασία των θεμελιωδών ακαδημαϊκών αξιών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προάσπιση ερευνητών/ερευνητριών και ακαδημαϊκών που κινδυνεύουν εξαιτίας διακρίσεων, διώξεων, βίας ή και απειλητικών για τη ζωή τους καταστάσεων.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 για την επίσημη ίδρυση του ελληνικού Τμήματος του SAR, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογράφηκε η ιδρυτική του διακήρυξη από τα τέσσερα – ιδρυτικά μέλη του Τμήματος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, απηύθυνε, διαδικτυακά, χαιρετισμό επισημαίνοντας ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η δημιουργία του ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Δικτύου Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και Οργανισμών Scholars at Risk (SAR) που αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά την κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.

To top