Παραδίδονται τμηματικά οι νέες παιδικές χαρές στη Δυτική Λέσβο

Ολοκληρώνονται και παραδίδονται τμηματικά οι παιδικές χαρές που κατασκευάζονται σταδιακά στα χωριά του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ασφαλείς και πιστοποιημένες είναι ήδη σε χρήση οι παιδικές χαρές του Μολύβου, του Σκουτάρου, των Παρακοίλων και της Αγίας Παρασκευής, ενώ έπονται και άλλες.

Σκουτάρος

Παράκοιλα

Μόλυβος

Αγία Παρασκευή

To top