Καλάθι του νοικοκυριού: Νέα λίστα προϊόντων στο e-katanalotis

Στο e-katanalotis.gov.gr αναρτήθηκαν  σήμερα Τετάρτη  από  τις 9 το πρωί οι νέες λίστες προϊόντων που περιλαμβάνονται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο «καλάθι του νοικοκυριού». Την ίδια ώρα με ΦΕΚ το Υπουργείο Ανάπτυξης άλλαξε τη λίστα των προϊόντων, ενώ έθεσε πιο συγκεκριμένους κανόνες τόσο για τη σήμανση των προϊόντων αυτών όσο και για την επάρκειά τους.

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που βρίσκονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» γίνεται υποχρεωτικά μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή.

Το ειδικό σήμα τοποθετείται υποχρεωτικά δίπλα στην ένδειξη τιμής αγοράς κάθε προϊόντος που έχει ενταχθεί στο «καλάθι του νοικοκυριού» στο ράφι σε διακριτό καρτελάκι. Καθιερώνονται όμως και κανόνες ως προς τις διαστάσεις.  Το καρτελάκι  θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον  ίσες με οκτώ (8) εκατοστά x οκτώ (8) εκαστοστά, ή έχει σχήμα κυκλικό, με διάμετρο τουλάχιστον ίση με οκτώ (8) εκατοστά. Η υποχρέωση εφαρμογής  των νέων μέτρων ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου 2022, ενώ τα πρόστιμα  για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ φθάνουν τα 2000 ευρώ ανά υποκατάστημα. 

Επιπρόσθετα, στην είσοδο κάθε καταστήματος αναρτάται ευκρινής λίστα / κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού καθώς και οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Τέλος, τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό.
Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στο «καλάθι του νοικοκυριού» εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ αντικαθιστούν προσωρινά το προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα.

 

To top