Μπορείς και εσύ να κόψεις

Στον Δημοτικό Κήπο και με ενημερωτικές ενέργειες, στις οποίες κεντρικό ρόλο παίζουν τα θεραπευτικά προγράμματα με τα μέλη τους, το ΚΕΘΕΑ ενημερώνει γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων.

To top