12 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου – Αναλυτικά οι θέσεις

Την απόφαση έγκρισης 12 μόνιμων θέσεων εργασίας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει του σχετικού αιτήματος που κατέθεσε πέρυσι η δημοτική αρχή. Οι μόνιμες θέσεις θα προκηρυχθούν για να καλυφθούν μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την κάλυψη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Οικονομικού, Τεχνικής, Κοινωνικής Προστασίας και Καθαριότητας,

Αναλυτικά οι θέσεις είναι  οι εξής:
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

To top