Υπολειτουργεί ελλείψει προσωπικού το Κέντρο Υγείας Άντισσας

Τις ανάγκες και ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Άντισσας κατέγραψε η κάμερα του Αίολος σε οδοιπορικό στην περιοχή.

Κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού το Κέντρο Υγείας αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται οι κάτοικοι αυτής της απομακρυσμένης περιοχής.

Το ΚΥ Άντισσας καλύπτει ουσιαστικά επτά χωριά με πάνω από τέσσερις χιλιάδες κατοίκους συνολικά.

To top