Νέος εξοπλισμός για τη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου

Νέος εξοπλισμός για τη ΜΕΘ  του Βοστάνειου Νοσοκομείου

Νέος εξοπλισμός ενίσχυσε τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο Διοικητής του Βοστάνειου κ Γιώργος Καμπούρης τα νέα μηχανήματα τέθηκαν ήδη σε λειτουργία αφού προηγήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού (Ιατροί και Νοσηλευτές) .

Αναλυτικά, τέθηκε σε λειτουργία  από τεχνικό της εταιρείας ο παρακάτω  σύγχρονος εξοπλισμός :
– 2 αναπνευστήρες ενηλίκων- παίδων που υποστηρίζουν τους ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, για την ΜΕΘ.
– 1 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, για την ΜΕΘ.
– 1 βίντεο λαρυγγοσκόπιο για την ΜΕΘ για την διευκόλυνση της διασωλήνωσης των ασθενών.
Τα παραπάνω είναι δωρεά από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης τον οποίο ευχαριστεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου στην ανάρτησή του.
«Με όλα τα παραπάνω αναβαθμίζεται σημαντικά η λειτουργία της Μ.Ε.Θ. που σαφέστατα βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από το Νοσοκομείο μας στους κατοίκους του τόπου μας, τις οποίες και οφείλουμε» αναφέρει χαρακτηριστικά.

To top