Εκπαίδευση Νοσηλευτών στο Βοστάνειο

Εκπαίδευση νοσηλευτών πραγματοποιήθηκε στο Βοστάνειο Νοσοκομείο μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Η εκπαίδευση θα επαναλαμβάνεται μια φορά το μήνα με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων των νοσηλευτών και νοσηλευτριών και με στόχο βέβαια την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

To top