40.000 ελαιόδενδρα μεταμόρφωσαν ερημοποιημένη γη στο Σίγρι σε όαση βιοποικιλότητας

Εκεί όπου κάποτε υπήρχε έρημη γη, τώρα υπάρχει μια όαση βιοποικιλότητας που δημιούργησε έναν νέο οικότοπο για διάφορα πουλιά και ζώα. Ο ιδρυτής του Sigri Olive Mill  Αντώνης Τιρπιντήρης μας μίλησςε  για το ελαιοτριβείο στο Σίγρι της Λέσβου και τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

To top