Έργα ενεργειακής αναβάθμισης στα Κεντρικά Λύκεια

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη στο ιστορικό κτίριο των κεντρικών λυκείων.

Ο Διευθυντής του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης κ. Αντώνης Νείρος μίλησε στον Αίολο για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του έργου καθώς και όσα θα γίνουν στο πλαίσιο της μελέτης.

To top