Πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση» για νέους δημιουργούς

Πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση» για νέους δημιουργούς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή νέων δημιουργών στο πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: Η τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης».

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί νέους και νέες δημιουργούς από 18 έως 30 ετών, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: Η τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης». Το ευρύτερο πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν μια ομαδική έκθεση, ένα συνέδριο και δύο ημερίδες, ενώ θα παραχθεί έντυπο και ψηφιακό ενημερωτικό υλικό. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Ο ρατσισμός, ο έμφυλος διαχωρισμός, η ομοφοβία, η τρανσφοβία, το body shaming, το bullying, η σεξουαλική παρενόχληση και ο χλευασμός απέναντι σε άτομα με αναπηρίες αποτελούν φαινόμενα που απασχολούν έντονα τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία συνιστούν μέσα για την περιθωριοποίηση κάθε ατόμου, το οποίο δεν συμβαδίζει με αυτό που η κοινωνία θεωρεί «πρότυπο» ή «φυσιολογικό», εντάσσοντάς τα στην κατηγορία του «ξένου», του «άσχημου», του «μη φυσιολογικού». Τα τελευταία χρόνια, κινήματα όπως το #MeToo σπάνε τη σιωπή, δίνοντας φωνή στα θύματα βίαιων συμπεριφορών μέσω της προτροπής δημοσιοποίησης των περιστατικών στα κοινωνικά δίκτυα.

Η τέχνη λειτουργεί διαχρονικά ως κοινωνός καίριων ζητημάτων και ως εκ τούτου φέρνει στην επιφάνεια, μεταξύ άλλων, και προβληματισμούς γύρω από τις παραπάνω έννοιες. Η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σπουδαίο εργαλείο θέασης και ερμηνείας του κόσμου μας αφού στηρίζεται σε έναν οικείο κώδικα επικοινωνίας και διαλόγου — μια πανανθρώπινη γλώσσα που μπορεί να ξεπεράσει σύνορα, διαφορές και συγκρούσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πεδίου συζήτησης για την αντιμετώπιση της κακοποίησης, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού. Αναγνωρίζοντας και εξετάζοντας ανάλογες τραυματικές εμπειρίες, οι νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν τη δική τους οπτική, προτείνοντας τρόπους για την επούλωση και την αποτροπή τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τα έργα τους μετατρέπονται σε πομπούς μηνυμάτων ενάντια στην καταπίεση, σε στερεότυπα, προκαταλήψεις και ανισότητες. Η τέχνη ως «σιωπηλή επανάσταση» αποτελεί εφαλτήριο για τον δρόμο προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό, την αλλαγή των αντιλήψεων και την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.

Με ποιους τρόπους μπορούν οι νέοι και νέες δημιουργοί να συγκροτήσουν ένα νέο πλαίσιο ενδυνάμωσης που θα ενισχύει αισθήματα ορατότητας και συμπεριληπτικότητας για όλα τα άτομα; Ποιος είναι τελικά ο ρόλος τους στην αφύπνιση και τη διαμόρφωση μιας ισότιμης κοινωνίας, όπου ο πολιτισμός θα αποτελεί τον κεντρικό μοχλό για την ανάπτυξη;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων νεανικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο, υλοποιεί το ενταγμένο στο ΠΔΕ έργο με θέμα: «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: η Τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης».

Στόχος του προγράμματος, η εικαστική επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί στον Νικόλα Βαμβουκλή (K-Gold Temporary Gallery), είναι η υλοποίηση δράσεων που υπογραμμίζουν τη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία και προάγουν τη νεανική καλλιτεχνική δημιουργία, δημιουργικότητας και καινοτομία. Μέσα από αυτή τη σύνδεση προβάλλεται η δύναμη της τέχνης να ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί και να συμβάλλει στην καλλιέργεια και την κουλτούρα των νέων.

Οι γενικότεροι στόχοι – προτεραιότητες του προγράμματος είναι:
• να δοθεί η δυνατότητα στους νέους και τις νέες δημιουργούς όλης της χώρας που δεν έχουν συχνά ανάλογες ευκαιρίες να προβάλλουν το έργο τους και μέσω αυτού να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης.
• να επιτευχθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων και της κοινωνίας σε θέματα όπως ο ψυχολογικός εκφοβισμός, η συναισθηματική κακοποίηση, η λεκτική βία, το bulling, η σεξουαλική και ηθική παρενόχληση κ.ά., προκειμένου να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες πάνω στα σοβαρά θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.
• να δοθεί η ευκαιρία στους νέους και τις νέες δημιουργούς, μέσω της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί, να προβάλλουν το έργο τους στο κοινό αλλά και να δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος ώστε να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των νέων καλλιτεχνών με καλλιτεχνικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα και να επιταχυνθεί η προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
• να επιβραβευθούν οι δημιουργοί τα έργα των οποίων θα επιλεγούν με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτική επίσκεψη σε καλλιτεχνικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η εκπαίδευση και κατάρτισή τους, θα τους δοθεί η ευκαιρία για ενημέρωση και επικοινωνία με εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα για την περαιτέρω ανάπτυξη των προσόντων και των δεξιοτήτων τους και για τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους και όλες τους νέους και νέες δημιουργούς Έλληνες ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα, οι οποίοι/ες καλούνται να συμμετάσχουν με πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο σχετικό με τους συγκεκριμένους θεματικούς άξονες της δράσης.

Συγκεκριμένα, αφορά δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στα πεδία των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, πολλαπλά μέσα, ψηφιακές μορφές τέχνης κ.ά.), της κινούμενης εικόνας (βιντεοτέχνη, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation κ.ά.), της περφόρμανς (δεν αφορά παραστάσεις θεάτρου και χορού) και της συγγραφής (ποίηση, λογοτεχνία κ.ά.).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων που αναδεικνύουν ότι η τέχνη λειτουργεί ως ένα δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού, εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης. Μετά από διαδικασία αξιολόγησης, δέκα επιλεγμένοι δημιουργοί θα συμμετάσχουν σε έκθεση προβολής των έργων τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με την ολοκλήρωση όλων των δράσεων του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις και ομιλίες, δίνοντας την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους και να αλληλεπιδράσουν με το κοινό. Παράλληλα με την έκθεση, προγραμματίζεται συνέδριο, με τη συμμετοχή ειδικών από τον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και των επιστημών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κοινωνικούς προβληματισμούς που θέτει το πρόγραμμα.

Το καλλιτεχνικό έργο θα παρουσιαστεί σε ιστοσελίδες σχετικές με την Τέχνη και τον Πολιτισμό, στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ..

Τέλος, με στόχο να δοθούν στους νέους δημιουργούς ευκαιρίες που διευκολύνουν και προωθούν την κινητικότητά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την ανταλλαγή ιδεών, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη συνεργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα επιβραβευθούν με εκπαιδευτική επίσκεψη σε εγχώριους ή ευρωπαϊκούς καλλιτεχνικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι νέοι και νέες δημιουργοί θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης:

● Να έχουν γεννηθεί στο διάστημα μεταξύ 1992 και 2004
● Να είναι Έλληνες ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα
● Σε περίπτωση συλλογικότητας, η ομάδα δημιουργών να μην ξεπερνά τα 2 άτομα

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους νέους και τις νέες δημιουργούς και η υποβολή φακέλων δεν απαιτεί κόστος συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να αποστείλουν έως τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση art.asilentrevolution@minedu.gov.gr τα παρακάτω έγγραφα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (έως 10 ΜΒ):
● Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής με πρόταση έργου/ων
● Βιογραφικό σημείωμα έως δύο (2) σελίδες
● Portfolio έως είκοσι (20) σελίδες

Κάθε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα υποβολής έως δύο (2) διαφορετικών προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες, βίντεο, προσχέδια ή ενεργά links των έργων.

Οι συμμετέχοντες/ουσες δημιουργοί με την κατάθεση της αίτησής τους συμφωνούν στην εκχώρηση προς τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του δικαιώματος χρήσης και αναπαραγωγής κάθε κατατεθέντος υλικού για λόγους προώθησης και δημοσιοποίησης του Έργου και για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Η δημοσιοποίηση θα γίνεται κάτω από τα λογότυπα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και του Έργου.

Η μεταφορά και η ασφάλιση των έργων, καθώς και η μετακίνηση, η διαμονή και η σίτιση των δημιουργών για την εγκατάσταση της έκθεσης καλύπτονται από το Έργο.

Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες νέους και νέες δημιουργούς δεν προβλέπεται χρηματική αμοιβή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ
Από το σύνολο των έργων των δημιουργών που θα υποβάλουν αίτηση, θα επιλεγούν δέκα (10) έργα λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική αρτιότητα και την αισθητική ποιότητα των προτάσεών τους, καθώς και τη συνολική εικόνα του φακέλου υποψηφιότητας. Για την αξιολόγηση των έργων θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή ειδικών και καταξιωμένων επαγγελματιών από τον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Νεολαίας της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν και τον επιμελητή του Έργου Νικόλα Βαμβουκλή.

Η απόφαση για την επιλογή των καλλιτεχνών, τα κριτήρια της οποίας θα τεκμηριώνονται σε πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής, θα είναι οριστική και δεν θα επιδέχεται ένσταση.

Τα ονόματα των δημιουργών που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στους ιστότοπους του ΥΠΑΙΘ, του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 κ.λπ.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας
Διεύθυνση Νεολαίας
Τμήμα Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

τηλέφωνα: 210 344 3763, 210 344 2558, 210 344 2766
ηλεκτρονική διεύθυνση: culture.youth@minedu.gov.gr

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:art.asilentrevolution@minedu.gov.gr
Προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για επιλογή: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00

To top