Από τις 11 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η ακτοπλοϊκη σύνδεση με Θεσσαλονίκη

Ôï ðëïßï Blue Star Mykonos óå êáñáíôßíá óôï ëéìÜíé ôçò ËÞìíïõ ìåôÜ áðü ýðïðôï êñïýóìá êïñïíïúïý óå ìÝëïò ôïõ ðëçñþìáôïò ôçí ÐÝìðôç 12 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI)

Ξεκινά από το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου ξανά το δρομολόγιο που θα συνδέει τη Μυτιλήνη με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσω Λήμνου με το πλοίο Blue star “Μύκονος” .

Το πλοίο θ’ αναχωρεί  07.50 από το λιμάνι της Μυτιλήνης θα φθάνει στη Θεσσαλονίκη στις 18.10 και θ’ αναχωρεί ξανά στις 9 το βράδυ και θα επιστρέφει στη Μυτιλήνη στις Ο7.25 το πρωί της Κυριακής.

Πάγιο αίτημα των φορέων της Λέσβου είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση με Θεσσαλονίκη να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι να σταματάει τους θερινούς μήνες.

To top