Απαγόρευση θήρας λόγω της πυρκαγιάς σε Βρίσα-Βατερά-Σταυρό

Στην απαγόρευση της θήρας για τρία χρόνια, λόγω της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου στις περιοχές Βρίσας- Βατερών-Σταυρού Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Λέσβου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση:

Aπαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηρεύσιμων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 στην καμένη έκταση και σε περιμετρική ζώνη αυτής συνολικού εμβαδού 31.631,83 στρ., όπως αυτές απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο χάρτη προσανατολισμού κλίμακας 1:37.000 που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, της Υπηρεσίας μας, Νικόλαο Χρυσάφη και περιγράφεται με το εξής όριο:
«Ξεκινά από τις εκβολές του ρέματος «Βούρκος» στη θάλασσα στα ανατολικά του οικισμού
Βατερών και με κατεύθυνση βόρεια κατά μήκος της κοίτης αυτού, στρίβει βορειοδυτικά μετά
τον οικισμό του Άνω Σταυρού, ακολουθεί την αγροτική οδό προς Ρογγάδα, συνεχίζει βόρεια επί
της υφιστάμενης αγροτικής οδού προς Αγία Κυριακή και διασταύρωση Τυροκομείου, συνεχίζει
επί της δασικής οδού προς Μικρή Λίμνη (για 450 μ. περίπου) και ακολουθεί την κοίτη του
υφιστάμενου ρέματος με κατεύθυνση δυτική μέχρι που συναντά την αγροτοδασική οδό προς
Λαγγάδα παράλληλα με το ρέμα Λαγγάδας, στρίβει βορειοδυτικά του υψώματος Οργάνι μέχρι
να συναντήσει την αγροτική οδό προς Βρίσα, διέρχεται περιμετρικά του οικισμού Βρίσας και
μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Πολιχνίτου-Βρίσας, συνεχίζει επί της επαρχιακής οδού
Βρίσας-Βατερών καθώς και την παραλιακή οδό Βατερών-Σταυρού και καταλήγει στις εκβολές
του ρέματος Βούρκος όπου και κλείνει».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 και η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, τους Κυνηγετικούς Συλλόγους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί θήρας. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου έτους 2024-2025. 

To top