Στη δικαιοσύνη ο Φλώρος για τις καταγγελίες υπαλλήλου

Στη δικαιοσύνη ο Φλώρος για τις καταγγελίες υπαλλήλου

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ Γιώργος Φλώρος μιλώντας στον Αίολο απάντησε στις καταγγελίες που έγιναν από υπάλληλο της εταιρείας σχετικά με μεγάλη ποσότητα σιδήρου που προοριζόταν για έργο και εξαφανίσθηκε.

Ο κ. Φλώρος τόνισε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του υπαλλήλου υπογραμμίζοντας πως όσα καταγγείλει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ Γιώργος Φλώρος εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

Διακινήθηκε δημοσίευμα, αναφορικά με καταγγελία υπαλλήλου της ΔΕΥΑΛ που αφορούσε την «εξαφάνιση» μεγάλης ποσότητας σιδερένιου εξοπλισμού. Ξεκινώντας από την αρχή, αξίζει να επισημανθεί ότι, ο συγκεκριμένος υπάλληλος, προσελήφθη το έτος 2020, ήτοι πολύ αργότερα, από το διάστημα που έλαβαν χώρα τα γεγονότα της συμβασιοποίησης με τον πρώτο ανάδοχο του έργου της Λαγκάδας και στα πλαίσια αυτού του έργου, της προμήθειας του σιδηρού οπλισμού, της διάλυσης της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο, την επαναδημοπράτηση και τη συμβασιοποίηση του έργου με νέο ανάδοχο. Το έργο συμβασιοποιήθηκε εκ νέου, το έτος 2020, όπου συμπεριλαμβανόταν όρος, περί της ενσωμάτωσης του οπλισμού που είχε γίνει προμήθεια με το προηγούμενο έργο, στο έργο της Λαγκάδας.

Με έγγραφο της ΔΕΥΑΛ και του Διευθυντή Τ.Υ. της επιχείρησης, ήδη από τον Ιούνιο του 2021, ενημερώθηκε ο νέος ανάδοχος, ότι ο σιδηρούς οπλισμός που είχε προμηθευθεί η επιχείρηση προηγουμένως, θα αναληφθεί από συγκεκριμένους υπεργολάβους του προηγούμενου αναδόχου, όπου φυλασσόταν προσωρινώς, εξαιτίας της αλλαγής των αναδόχων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, να διακοπεί η διαδικασία παράδοσης των ποσοτήτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχαν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, οπότε δεν τίθετο ζήτημα αμφισβήτησης, ως προς το που βρίσκονται οι ποσότητες αυτές και ότι μπορούν να αναληφθούν οποτεδήποτε από το νέο ανάδοχο. Δεδομένου μάλιστα ότι, οι συνολικές ανάγκες του έργου της Λαγκάδας, υπερβαίνουν τους 650 τόνους, διατηρείτο η συγκεκριμένη ποσότητα, ως υποσύνολο της συνολικής, ώστε να χρησιμοποιηθεί με την πορεία των εργασιών και να ενσωματωθεί στο έργο, δίχως να προκύπτει από πουθενά ότι η ΔΕΥΑΛ «ξέχασε» τις ποσότητες αυτές. Για το λόγο αυτό άλλωστε, με πρωτοβουλία του ιδίου του Διευθυντού Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ, είχε συσταθεί το έτος 2021, η επιτροπή παραλαβής του σιδηρού οπλισμού, από τους χώρους που φυλάσσονταν προσωρινά, προκειμένου να ζυγισθεί και να παραληφθεί, δίχως να είναι απαραίτητο από το νόμο μεν, αλλά έγινε προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της επιχείρησης. Από εκεί και πέρα, η επιτροπή, ξεκίνησε να πράττει τα δέοντα. Ειδικότερα, το Φεβρουάριο και Απρίλιο 2022, η επιτροπή (αποτελούμενη και από τον καταγγέλλοντα), προέβη σε τμηματική παραλαβή των υλικών, από τη μία εκ των δύο εταιρειών, ενώ δόθηκε έγγραφη εντολή από το Διευθυντή της ΔΕΥΑΛ, που περιλαμβάνεται στην απόφαση ορισμού της επιτροπής, την παραλαβή από δύο (2) αποθηκευτικούς χώρους και την παράδοσή του, στην κατασκευάστρια εταιρεία του έργου.

Τον Απρίλιο 2022, ο πρώην ανάδοχος, έδωσε εντολή, σε πρώην υπεργολάβο, όπως αποδώσει την ποσότητα σιδηρούν οπλισμού που φύλασσε προσωρινά στις εγκαταστάσεις του, μη τιθέμενου ζητήματος αμφισβήτησης της ποσότητας αυτής που εκκρεμούσε όπως παραδοθεί στη ΔΕΥΑΛ. Στη συνέχεια, η ίδια η επιτροπή, μετέβη στις εγκαταστάσεις της δεύτερης εταιρείας προκειμένου να ζυγίσει και παραλάβει την ποσότητα που διατηρούσε στις εγκαταστάσεις της. Δίχως η συγκεκριμένη επιτροπή, να ενημερώσει εγγράφως, επί 3,5 μήνες, για τα συμπεράσματά της, τελικώς τον Ιούλιο 2022, έρχεται και «καταγγέλλει» υποτιθέμενο σκάνδαλο. Ωστόσο, ο ίδιος ο καταγγέλλων, αναφέρει ότι ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο της εταιρείας, ότι δήθεν υπήρχε συνεννόηση με το Διευθυντή Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ. Αυτό μάλιστα ισχυρίζεται ότι συνέβη και τις -3- συνεχόμενες φορές που μετέβη. Βέβαια, δεν εξηγείται από την κοινή λογική, γιατί από την 1η κιόλας φορά, δεν έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή να ενημερώσει το Διευθυντή Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ περί των ισχυρισμών του υπευθύνου της εταιρείας, ως θα όφειλε, αλλά αντ’ αυτού, επέλεξε να πάει ξανά και ξανά, το οποίο σαφώς και δεν επιστηρίζεται στην κοινή λογική του μέσου ανθρώπο και μόνον μειδίαμα προκαλεί. Μάλιστα, ενώ είναι γνώστης του αντικειμένου του, δηλώνει ανερυθρίαστα, σε σχετικό έγγραφο που υπέβαλε στις 14/07/2022, ότι δήθεν, η ποσότητα που ανευρέθη, δε μπορούσε να ζυγιστεί, διότι η ζυγαριά βρισκόταν ψηλά (!!!!). Πρέπει να μας εξηγήσει όμως, πως, τελικώς η ποσότητα αυτή ζυγίστηκε τάχιστα, αμέσως μόλις αντικαταστάθηκε ο ίδιος από μέλος της Επιτροπής. Η αντικατάστασή του μάλιστα αυτή, ήταν πλήρως δικαιολογημένη, εφόσον, δεν ενημέρωσε εγκαίρως και εγγράφως τη ΔΕΥΑΛ, ως προς την απουσία των ποσοτήτων σιδηρού οπλισμού, ώστε να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες, ενώ αναζήτησε τεχνηέντως να μην παραλάβει και τη μερική ποσότητα που ανευρέθηκε, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ανευρεθείσα ποσότητα, η οποία ανήκει στη ΔΕΥΑΛ, η οποία είναι εργοδότης του.

Επιχείρησε λοιπόν με κάθε τρόπο να δημιουργήσει ζήτημα, αντί να συμπράξει στην ανεύρεση της αλήθειας, την καταμέτρηση των ποσοτήτων και γενικότερα στον καταλογισμό των ποσοτήτων σιδηρούν οπλισμού, οι οποίοι αδικαιολογήτως έλειπαν από το χώρο που τους φύλασσε η ιδιωτική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, για να καταδειχθεί η αλήθεια, αξίζει να επισημανθεί ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος αντικαταστάθηκε από μέλος της Επιτροπής, στις 27/06/2022. Όλως τυχαίως, στις 18/07/2022, υπό τη μορφή εκδίκησης, διακινεί τα συγκεκριμένα ψεύδη και συκοφαντίες. Στη συνέχεια, ενώ μέχρι πρότινος δήλωνε αδυναμία ζύγισης των υπαρχουσών ποσοτήτων, η νέα επιτροπή που ανέλαβε, μόλις στις 18/07/2022, προβαίνει στη ζύγιση των ποσοτήτων αυτών και στη σύνταξη πρωτοκόλλου μερικής παράδοσης, με την ταυτόχρονη δέσμευση της εταιρείας, όπως παραδώσει την υπολειπόμενη ποσότητα, μέχρι και το Σεπτέμβριο, ήτοι εντός διμήνου.

Tα όσα περιγράφονται ανωτέρω, αξίζει να επισημανθεί, ότι προκύπτουν από βέβαια έγγραφα της ΔΕΥΑΛ, τα οποία ο «καταγγέλλων» – συκοφάντης θα πρέπει να αμφισβητήσει ενώπιον των αρμοδίων Ποινικών Αρχών, όπου πρόκειται άμεσα να προσφύγουν τόσο τα στελέχη όσο και η ίδια η ΔΕΥΑΛ, προκειμένου αποκατασταθεί η αλήθεια και επιβληθούν οι νόμιμες ποινικές κυρώσεις.
Μπορεί να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αναφορικά με την τρέχουσα τιμή του σιδηρού οπλισμού και τα λοιπά, ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του, για την ανάρμοστη υπαλληλική συμπεριφορά του, η οποία αποσκοπεί στη δυσφήμηση και σπίλωση υπολήψεων στελεχών της επιχείρησης, με προσφορά δεκαετιών αλλά και της ίδιας της ΔΕΥΑΛ, τούτο δε, σε συνδυασμό με την απροθυμία του να εξευρεθούν οι ποσότητες σιδηρούν οπλισμού που λείπανε και να αναζητηθούν από τις εταιρείες, οι οποίες αδικαιολογήτως είχαν μετακινήσει από το χώρο αυτό. Θα πρέπει επίσης να θυμάται ότι, εάν επιθυμεί να προβεί σε τοιαύτες βαρύτατες και δη, δημόσιες, κατηγορίες, οφείλει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί πλήρως για την πραγματικότητα, αλλά και οι καταγγελίες να μην έχουν ταπεινά ελατήρια, σχετιζόμενα με την αντεκδίκηση, επειδή αντικαταστάθηκε στην επιτροπή αλλά και δεν προβιβάστηκε, όπως απαιτούσε εκβιαστικά.

Η ΔΕΥΑΛ σε καμία περίπτωση δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς και σε σαθρές – ψευδεπίγραφες «καταγγελίες», αντ’ αυτού θα πράξει τα νόμιμα, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος, δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί κατά τρόπο ανάρμοστο. Τις προηγούμενες φορές, η Διοίκηση, λειτούργησε κατά τρόπο ανεκτικό, με πρόθεση την εξομάλυνση των διαπροσωπικών σχέσεων και την βέλτιστη αποδοτικότητα των στελεχών. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, θα γίνουν τα νόμιμα, τόσο στα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου, όσο και ενώπιον των Ποινικών Αρχών.

To top