Στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά – Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση της δόσης των δανείων

Ξεκινάει σε λίγες μέρες η ενεργοποίηση της  πλατφόρμας για την επιδότηση της δόσης των δανείων των ευάλωτων νοικοκυριών, στο πλαίσιο του ενδιάμεσου μεταβατικού προγράμματος που ψηφίστηκε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει για 15 μήνες και προβλέπει την επιδότηση από το κράτος με το ποσό των 70 έως τα 210 ευρώ της δόσης του δανείου όσων νοικοκυριών διαθέτουν εισόδημα από 7.000 έως 21.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Πότε ένα νοικοκυριό κρίνεται ευάλωτο

Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και προσδιορίζονται στο νόμο 4472/2017. Έτσι τα κριτήρια αυτά είναι:

Εισοδηματικά: Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Περιουσιακά: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
Το ύψος της δόσης
Σε ό,τι αφορά στο ύψος της δόσης που θα κληθούν να πληρώσουν τα «ευάλωτα» νοικοκυριά προσδιορίζεται στο 3,5% της αξίας του ακινήτου διαιρούμενης δια 12. Ως «αξία κύριας κατοικίας» θεωρείτε η τιμή της πρώτης προσφοράς σε περίπτωση πλειστηριασμού ή η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε περίπτωση πτώχευσης. Έτσι εάν για παράδειγμα η αξία της κύριας κατοικίας ενός ευάλωτου νοικοκυριού είναι 100.000 ευρώ, η δόση θα κληθεί να καταβάλει είναι 290 ευρώ το μήνα (100.000 x 3,5% / 12 μήνες).

Από την πλευρά του Δημοσίου η επιδότηση, που έχει πλαφόν τα 210 ευρώ, ορίζεται:

α) Στα 70 ευρώ ανά μήνα για τον αιτούντα.

β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού θα χορηγείται προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια θα χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο, θα χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

To top