Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων πληρωμής α’ δόσης Σχέδιων Βελτίωσης ζητά ο Κατσαβέλλης

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων πληρωμής α’ δόσης Σχέδιων Βελτίωσης ζητά ο Κατσαβέλλης

Παράταση στις προθεσμίες για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα ζητάει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο λόγω των έντονων καθυστερήσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί εξαιτίας των προβλημάτων στις μεταφορές αλλά και για γραφειοκρατικούς λόγους.

Όπως τονίζει μιλώντας στον Αίολο ο Πρόεδρος του παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ κ. Παναγιώτης Κατσαβέλλης, αν δεν δοθεί παράταση, τότε με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα χαθεί μεγάλο ποσοστό επενδύσεων στο Βόρειο Αιγαίο.

Ο Προέδρος του Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κατσαβέλλης Παναγιώτης, απέστειλε έγγραφο στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναφορικά με τις δυσχέρειες που έχουν σημειωθεί στην υλοποίηση του 20% των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

Στο έγγραφό του παρέθεσε αναλυτική αναφορά στα προβλήματα, που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα και αφορούν στον εφοδιασμό του νησιού με υλικά, εξοπλισμό κτλ, λόγω της προβληματικής  ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με τη Βόρεια Ελλάδα, στην αβεβαιότητα της αγοράς, στις λειτουργικές δυσχέρειες των εμπλεκόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών και ζήτησε τη χορήγηση εύλογης παράτασης, τουλάχιστον δύο μηνών, για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής της α’ δόσης του προγράμματος.

 

To top