Νέος ΚΟΚ: Τι προβλέπει για ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα και τα πρόστιμα ανα παράβαση

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταρτήσει νέους κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ απο τις 16 Μαρτίου και αφορούν  στο κανονιστικό πλαίσιο κυκλοφορίας στον δρόμο των οχημάτων μικροκινητικότητας, όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ατομικά ηλεκτρικά μέσα μετακίνησης (Ε.Π.Η.Ο.), καθώς και τα ηλεκτρικά ποδήλατα (e-bikes).

Πρόκεται για μια σύγχρονη μορφή αστικής μετακίνησης η οποία γνωρίζει ολοένα και αυξανόμενη απήχηση στις πόλεις του κόσμου και τελευταία και την πόλη μας μιας και τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν και χρησιμοποιούνται ήδη απο τους πολίτες της Μυτιλήνης απο τις αρχές Ιουνίου.

Τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (e-scooters, e-rollers, e-skateboards, αυτοεξισσοροπούμενα μονόκυκλα και δίκυκλα αλλά και τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία) αποτελούν πλέον μια νέα ξεχωριστή κατηγορία με τον ΚΟΚ και διέπονται από ειδικούς κανόνες αναφορικά με την κυκλοφορία, τη στάθμευση, τις τεχνικές προδιαγραφές τους αλλά και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ποδηλάτη.

Τα Ε.Π.Η.Ο, όπως ονομάζονται εν συντομία, χωρίζονται σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΚΟΚ σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα που έχουν μέγιστη ταχύτητα έως 6 χλμ./ώρα και σε εκείνα με τελική από 6,01 έως και 25 χλμ./ώρα. Για να μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα δεύτερα θα πρέπει να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών. Σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.

Για τα Ε.Π.Η.Ο. οι νέοι γενικοί κανόνες του ΚΟΚ έχουν ως εξής:

-Η χρήση του κράνους είναι υποχρεωτική, ενώ υποχρεωτική είναι και η χρήση αντανακλαστικού εξοπλισμού κατά την οδήγηση τη νύχτα. Η χρήση του κράνους δεν είναι υποχρεωτική για τα Ε.Π.Η.Ο. ατόμων με αναπηρία.
-Ως μεγίστη ταχύτητα για τα Ε.Π.Η.Ο. ορίστηκαν τα 25 χλμ./ώρα.
-Τα Ε.Π.Η.Ο. της δεύτερης κατηγορίας (τελική έως 25 χλμ./ώρα) υποχρεούνται να κυκλοφορούν σε ποδηλατοδρόμους, όταν αυτοί υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν τότε θα πρέπει να κινούνται στο δεξί άκρο του οδοστρώματος.
-Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα.
-Τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα πρέπει να φέρουν κουδούνι, ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό αντανακλαστικό πίσω. Το εμπρός φως και το πίσω αντανακλαστικό δεν είναι απαραίτητα αν δεν κυκλοφορούν το βράδι.
-Η εν κινήσει χρήση ακουστικών ή κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται. Συσκευές ήχου ή κινητό τηλέφωνα επιτρέποντα μόνο εάν είναι τοποθετημένα σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση.
-Η χρήση των Ε.Π.Η.Ο. είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται δηλαδή η μεταφορά επιπλέον επιβατών.
-Απαγορεύεται στους οδηγούς των Ε.Π.Η.Ο. να κινούνται παράλληλα ανό δύο ή περισσότεροι.
-Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κρατούν με τα δύο χέρια το τιμόνι εφόσον αυτό υπάρχει, εκτός από όταν ενημερώνουν τους υπόλοιπους για αλλαγή κατεύθυνσης.
-Όπου κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο είναι υποχρεωμένοι να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των πεζών, ενώ υποχρεούνται παράλληλα να τους παραχωρούν προτεραιότητα.
-Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν τα ηλεκτρικά τους οχήματα βαδίζοντας.
Για τα ποδήλατα οι γενικοί κανόνες του ΚΟΚ έχουν πλέον ως εξής:
-Οι ποδηλάτες κυκλοφορούν σε ποδηλατοδρόμους, όταν υπάρχουν. Όταν δεν υπάρχουν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος σε όλες τις οδούς. Η κίνησης σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύεται.
-Οι ποδηλάτες κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, ενώ όσοι είναι από 12 ετών και πάνω υποχρεούνται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.
-Οι ποδηλάτες υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις γενικές ή ειδικές γι’ αυτούς (όπου υπάρχουν) ενδείξεις σήμανσης και σηματοδότησης.
-Οι ποδηλάτες υποχρεούνται να κρατούν το τιμόνι με τα δύο χέρια εκτός από όταν ενημερώνουν τους άλλους χρήστες του δρόμου για αλλαγή κατεύθυνσης.
-Απαγορεύεται για τους ποδηλάτες να κινούνται παράλληλα ανό δύο ή περισσότεροι.
-Απαγορεύεται η εν κινήσει χρήση ακουστικών ή κινητού τηλεφώνου
-Η μεταφορά επιβατών απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει πρόσθετο κάθισμα για μεταφορά παιδιού. Συσκευές ήχου ή κινητό τηλέφωνα επιτρέπονται μόνο όταν έχουν τοποθετηθεί σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
-Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ποδήλατα βαδίζοντας εφόσον δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
-Το ποδήλατο πρέπει να φέρει κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ερυθρό αντανακλαστικό πίσω. Από αυτό εξαιρούνται τα αγωνιστικά και ορειβατικά ποδήλατα εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύχτα.
-Η χρήση κράνους συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.
-Κατά την κίνηση τη νύχτα είναι υποχρεωτική η χρήση ρουχισμού με αντανακλαστικές επιφάνειες (π.χ. γιλέκο, περιβραχιόνιο) για τους ποδηλάτες μεταφορείς ή διανομείς.
-Ποδήλατα υποβοηθούμενα από ηλεκτρικό μοτέρ, τα οποία μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και χωρίς τη χρήση των πεταλιών με ταχύτητα μεγαλύτερη των 6 χλμ./ώρα, λογίζονται ως μοτοποδήλατα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι ποδηλάτες τους να ακολουθούν τους κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν για τα μοτοποδήλατα: να έχουν άδεια οδήγησης AM, να υπάρχει υποχρεωτικά ασφάλεια οχήματος, να φέρουν υποχρεωτικά πινακίδες κυκλοφορίας και ο ποδηλάτης να φορά υποχρεωτικά κράνος.

πηγη:traction.gr

To top