Τα Ψαρά αποκτούν σύστημα βυθιζόμενων κάδων

Υπογράφηκε η σύμβαση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων για την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων».

Υπογράφηκε το Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και της αναδόχου εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» για την «Προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπόγειων συστημάτων για την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων». Η δράση αυτή είναι ενταγμένη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου (205.2/2021 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου). Πρόκειται για προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 200.260,00€, εκ των οποίων 40.052,00€ διατίθενται από ίδιους πόρους του Δήμου. Το προσεχές διάστημα θα γίνει η τοποθέτηση δύο (2) βυθιζόμενων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης και ενός (1) βυθιζόμενου συστήματος αποθήκευσης απορριμμάτων σε τρία σημεία των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού.

«Με τη δράση αυτή εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον του Δήμου μας, αφού η ύπαρξη και χρήση καινοτόμων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων με υδραυλικούς αυτοματισμούς βελτιώνει όχι μόνο την αισθητική στους χώρους συλλογής απορριμμάτων αλλά και εκμηδενίζει τους επιφανειακούς ρύπους όπως οσμές, υγρά και στερεά απόβλητα», δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα απορρίμματα θα συμπιέζονται και θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα οχήματα του Δήμου, καθώς δεν απαιτείται καμία μετατροπή στα απορριμματοφόρα.

To top