Αλλάζω Συσκευή: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Αλλάζω Συσκευή: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://allazosyskevi.gov.gr/ για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, δηλαδή των συσκευών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Οι συσκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιδότηση είναι τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, καθώς και οι ηλεκτρικές κουζίνες.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αντικαταστήσουν έως 2 κλιματιστικά και μια άλλη συσκευή της επιλογής τους ή έως 1 συσκευή για κάθε είδος.

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Ειδικότερα:

21/6 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
22/6 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
23/6 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
24/6 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
25/6 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Το πληροφοριακό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

Απαιτούνται μόνον οι κωδικοί taxisnet και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που θα δηλωθεί στην αίτηση.

Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση για κάθε κατοικία.

To top