Ένα ηλιακό ρολόι στo Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης τοποθέτησε  ένα ηλιακό ρολόι στο χώρο μπροστά από το Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.

Πρόκειται για μια αξιόλογη δράση που στηρίχθηκε στο ομαδικό πνεύμα και στην κοινή προσπάθεια και που έγινε πραγματικότητα με την στήριξη του Δημάρχου Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη , της Σχολικής Επιτροπής, καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολειού.

Τα ηλιακά ρολόγια αποτελούσαν -πριν την εμφάνιση των μηχανικών- ένα αξιόπιστο μέσο για την εύρεση της ώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην πραγματικότητα είναι αστρονομικά όργανα.

^