Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο στο Επιμελητήριο

Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Β.Α. Αιγαίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Λέσβου.

Στις 24 με 26 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Λέσβου στη Μυτιλήνη θα διεξαχθεί το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριου Β.Α. Αιγαίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με εισηγητές καταξιωμένους ειδικούς, που θα συνοψίσουν όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Καρδιολογίας και των συναφών ειδικοτήτων.

Στο Συνέδριο χορηγούνται 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Η εγγραφή είναι δωρεάν για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, όπως και για τους ιατρούς όλων των νησιών του Β.Α. Αιγαίου.

To top