Περιφέρεια: Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των πληγέντων της 21ης Μαϊου

Περιφέρεια:  Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των πληγέντων της 21ης Μαϊου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους πληγέντες συμπολίτες ότι για τη Θεομηνία της 21ης Μαΐου 2021 «από πλευράς Περιφέρειας οι διαδικασίες καταγραφής και αποτύπωσης των ζημιών πραγματοποιήθηκαν από τους μηχανικούς μας άμεσα, οι δε λίστες των πληγέντων καθώς και του εκτιμώμενου ύψους ζημιών απεστάλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Η αποζημίωση αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών βάσει του Ν.2459/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει βάση του ΦΕΚ1207/Β/ 14.06.11 και με του υπ’αριθμ.Πρωτ.10515/Α326/10.06.21 εγγράφου της ΔΑΕΦΚ που αφορά στη διαδικασία αποζημιώσεων πληγέντων».

To top