Σύσταση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου “ΘΕΣΙΣ”

Σύσταση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου “ΘΕΣΙΣ”

Μετά την παραίτηση της Προέδρου Σοφίας Βουτσινά που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 31/10/2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής και την σύσταση σε σώμα της 4/11/21, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 10/4/2022 με θέμα την εκ νέου σύσταση του Δ.Σ. σε Σώμα. Κλήθηκε, ως ορίζει το καταστατικό και η πρώτη αναπληρωματική των αρχαιρεσιών.

Με βάσει τις ψήφους του κάθε εκλεγέντος μέλους καθώς και με ανοιχτή διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χεριών συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ της ΘΕΣΙΣ, κατά πλειοψηφία, ως εξής: Πρόεδρος Φανή Μαρίνα Βαλάση, Αντιπρόεδρος Μαρία Γερούλια, Γενική Γραμματέας Ανθή Σαμαρτζίδου, Ταμίας Νίκη Γεωργή, Μέλος Ευθύμιος Χατζηλάμπρου. Σύμφωνα με το καταστατικό, η διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για τρία (3) έτη, από την ημερομηνία πραγματοποίησης των εκλογών της 31ης Οκτωβρίου 2021.

To top