Ευνοϊκή μεταχείριση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου από την Ένωση Φορτοεκφορτωτών

Ευνοϊκή μεταχείριση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου από την Ένωση Φορτοεκφορτωτών

Δεκτή έγινε η παρέμβαση του Βουλευτή Λέσβου, πρώην Υπουργού και νυν Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Χαράλαμπου Αθανασίου προς την Εθνική Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος & Προλιμένος Μυτιλήνης “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ώστε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου, έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά αυτού και την οικονομική επιβάρυνση που υπέστη, να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης στις εκφορτώσεις ζωοτροφών με M/S – M/V Gargo ships – χύδην φορτίων στους λιμένες της Λέσβου.
Κατόπιν απόφασης του Γ.Σ. οι δύο πρώτες εκφορτώσεις θα εκτελεστούν ατελώς και κατόπιν, έως και το τέλος Δεκεμβρίου του 2023, θα παρέχεται ειδική έκπτωση στον Συνεταιρισμό και τα μέλη του.

To top