Ξανά στο προσκήνιο το στεγαστικό του Μουσικού Σχολείου

Ξανά στο προσκήνιο το στεγαστικό του Μουσικού Σχολείου

Ανοικτή επιστολή προς Δήμο Μυτιλήνης  και τις  Δημοτικές Παρατάξεις απέστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού σχολείου Μυτιλήνης οι οποίοι εκφράζουν την διαφωνία τους   σχετικά με την έγκριση ανάθεσης εργασιών εκτίμησης αγοραίας αξίας οικοπέδου που βρίσκεται στην  περιοχή της Μόριας, για την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου θυμίζοντας ότι είχαν γίνει ενέργειες  για απευθείας αγορά ή απαλλοτρίωση ιδιωτικού οικοπέδου στη Βαρειά.

Αναλυτικά στην επιστολή τους οι γονείς αναφέρουν τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη από τον ηλεκτρονικό τύπο ότι το 5ο θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της 6/4/2022, με εισηγητή εσάς, αφορά στην «έγκριση ανάθεσης εργασιών εκτίμησης αγοραίας αξίας οικοπέδου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μόριας, για την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου».

Κύριε Δήμαρχε, όπως θα γνωρίζετε, το 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, είχε πάρει την απόφαση για απευθείας αγορά ή απαλλοτρίωση ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού οικοπέδου στη Βαρειά Μυτιλήνης. Το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, τεκμηριωμένα συμπέρανε ότι πρόκειται για το μοναδικό ελεύθερο οικόπεδο που καλύπτει τις προδιαγραφές για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου και που σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μυτιλήνης, προβλέπεται ως χώρος εκπαίδευσης (Γυμνάσιο & Λύκειο), στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης.

Ο Δήμος τότε, είχε επωμιστεί το κόστος εκτίμησης της αγοραίας αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου στη Βαρειά Μυτιλήνης και ανάλωσε σημαντικούς ανθρωπομήνες και λοιπούς πόρους για την επιβεβαίωση αυτού, ως η μοναδική επιλογή για την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, σε δεύτερη συνεδρίαση, κατέληξε στην έγκριση της απευθείας αγοράς του ακινήτου και της δέσμευσης στο ταμείο του Δήμου, του ανάλογου ποσού που είχε καθορίσει ο εκτιμητής.

Η απευθείας αγορά του ακινήτου δεν επετεύχθη, παρόλα αυτά όμως ο Δήμος δεν προχώρησε ποτέ στην διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ως όφειλε, αφού ήταν πλέον μονόδρομος.

Έκτοτε και ενώ έχουν παρέλθει 3 χρόνια αδικαιολόγητης απραξίας εντούτοις, ο Δήμος αποφάσισε την πρόσφατη μετακίνηση του σχολείου σε άλλο κτίριο, προβάλλοντάς την ως προσωρινή λύση. Αφενός η προσωρινότητα δεν προκύπτει από πουθενά, αφετέρου προκλήθηκαν πρόσθετα οικονομικά βάρη για το Δήμο εξαιτίας μετακόμισης, μετακίνησης, διαμορφώσεων και επισκευών κυρίως όμως, καθημερινά λειτουργικά προβλήματα εξαιτίας της μη ικανοποίησης των ιδιαίτερων απαιτήσεων στη λειτουργία ενός μουσικού σχολείου, τα οποία ασφαλώς, θα έλυνε οριστικά και επιτυχώς μια σωστά σχεδιασμένη ανέγερση κατάλληλου κτιρίου σε κατάλληλο οικόπεδο.

Με βάση τα παραπάνω γεγονότα προκύπτουν οι εξής ερωτήσεις :

Τι είναι αυτό που οδήγησε στην απόφαση να μην εκτελεστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2019, για άμεση έναρξη απαλλοτρίωσης του οικοπέδου της Βαρειάς;
Με ποιο σκεπτικό προβαίνει ο Δήμος σε ουσιαστικά, νέα διαδικασία εύρεσης λύσης, ξεκινώντας εκ του μηδενός στα μέσα του 2022, με την εξακρίβωση τιμής, άλλου οικοπέδου από αυτό που εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια έχει ήδη ομόφωνα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποκτήσει ο Δήμος για το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης; Πως τεκμηριώνεται στην εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Γενικών Υποθέσεων, η σκοπιμότητα εγκατάλειψης και ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 2019 καθώς και η μη συμμόρφωση με τις προβλέψεις και απαιτήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης; Ποιο είναι το περιεχόμενο της εισήγησης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά; Ποιο είναι το περιεχόμενο της εισήγησης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ;
Με ποιο σκεπτικό θα σπαταληθούν επιπλέον χρήματα από τον περιορισμένο κουμπαρά του Δήμου μας, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ενός νέου ακινήτου; Η συστημικά ορθολογική, ιχνηλατήσιμη και διαφανής διαδικασία, είναι ότι καταρχήν πρέπει να έχουν εξαντληθεί οι επιλογές που προβλέπει το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μυτιλήνης σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα ή μη δημοτικά ακίνητα. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο έλεγχος της καταλληλότητας, νομιμότητας, κυριότητας και οικοδομησιμότητας ενός οικοπέδου. Έχουν προηγηθεί αυτές οι ενέργειες;
Με ποιο τρόπο ο Δήμος θα διασφαλίσει ότι η ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης στην Τ.Κ Μόριας είναι ρεαλιστική, πολύ πιο σύντομη και υλοποιήσιμη σε σχέση με την ειλημμένη από το 2019 απόφαση στη Βαρειά Μυτιλήνης, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και τρία χρόνια δεν εκτελέστηκε καν η απόφαση του 2019; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανέγερσης του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, ώστε να δικαιολογείται η προσωρινή φιλοξενία του, στο συγκρότημα του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα;
Για το συμφέρον του Δήμου, των δημοτών, των μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης σας καλούμε να μην διαγραφούν οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην εγκαταλειφθεί η μοναδική τεκμηριωμένη λύση στέγασης στο οικόπεδο της Βαρειάς, αποσύροντας την εισήγησή σας στο ΔΣ της 6/4/2022 και αναλαμβάνοντας προσωπικά την πρωτοβουλία να προσκαλέσετε σε μια ανοικτή τεχνική συνάντηση τις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Υπηρεσίες του Δήμου, διευθύνσεις εκπαίδευσης κ.α.), τους εκπροσώπους των παρατάξεων, το Σχολείο, τον Σύλλογό μας για μια παραγωγική διαβούλευση, με σκοπό την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας εξασφάλισης της προβλεπόμενης στέγης για το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης.

 

Με εκτίμηση,

 

To top