Δήμος Μυτιλήνης: Συμπλήρωση στρατολογικού πίνακα στρατεύσιμων

Δήμος Μυτιλήνης: Συμπλήρωση στρατολογικού πίνακα στρατεύσιμων

Ο Δήμος Μυτιλήνης καλεί όλους τους άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 2006, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, να προσέλθουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα, το αργότερο έως 15 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του Στρατολογικού πίνακα των στρατευσίμων της κλάσεως 2027 στην οποία ανήκουν, δηλαδή επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, γραμματικές γνώσεις κ.λ.π.
Μαζί τους να φέρουν και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή εάν δεν υπάρχει στα χέρια τους επαγγελματικό βιβλιάριο, το απολυτήριο του σχολείου στο οποίο φοίτησαν τελευταία ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο, το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία αυτών. Αν οι ίδιοι απουσιάζουν ή είναι αδύνατον να προσέλθουν, μπορούν να έρθουν οι γονείς τους ή άλλοι συγγενείς.
Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης και της Δημοτικής Ενότητας Θερμής θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων του δήμου (διεύθυνση Ίμβρου 2 Μυτιλήνη) και οι λοιποί δημότες στην έδρα της δημοτικής ενότητας, όπου είναι εγγεγραμμένοι.
Aν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης στο γραφείο η υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας να σταλούν στο email: mitr.ar.myt@gmail.com

To top