Πέντε θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Πέντε θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Γίνεται γνωστό ότι καθορίστηκαν με ΦΕΚ πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ για το Δήμο Δυτικής Λέσβου πραγματοποιείται ανά εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης την 1-12-2021 και για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από την ΚΥΑ (αρ. Απόφ. 146878/Ζ1) με θέμα «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» στο ΦΕΚ Β’ 5463/25-11-2021 και την υπ’αρ. 115/30-9-2021 εισήγηση της ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο εξής είτε στα Ιδρύματα που φοιτούν, είτε απευθείας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου για να δηλώσουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν την πρακτική τους άσκηση, η οποία έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους καθώς τους φέρνει σε άμεση επαφή με τον εργασιακό χώρο και καταφέρνει να συνδέσει άμεσα την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι:
•  Η απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και η επαγγελματική ένταξη στον ίδιο ή σε παρόμοιο φορέα
•  Η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής άσκησης
•  Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
• H κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση

To top