Παύση καύσης από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών

Παύση καύσης από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  εντός χωρικών ορίων του Νομού Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 31-03-2022 έως και 03-04-2022, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών που θα εκδηλωθούν (με ανέμους εντάσεως από 5 έως 8 μποφόρ τοπικά), κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων της 9ης /2021 Πυροσβεστικής Διάταξης Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 1923/Β/13-05-2021), δεν χορηγείται άδεια για διενέργεια οποιασδήποτε καύσης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στο διάστημα αυτό  θα διενεργηθούν εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς διαπίστωση της τήρησης της συγκεκριμένης απαγόρευσης.

To top