«Πράσινο φως» για 10 επενδυτικές προτάσεις στον Τομέα του Τουρισμού

«Πράσινο φως» για 10 επενδυτικές προτάσεις στον Τομέα του Τουρισμού

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στον 4ο και 5ο κύκλο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Εγκρίθηκαν 10 νέα επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο κόστος 11.607.144,71 ευρώ και ποσό ενίσχυσης 6.149.231,82 ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης.
Συνολικά στο πλαίσιο και των πέντε προσκλήσεων – προκηρύξεων του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου εντάχθηκαν 38 επενδυτικά σχέδια σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Σάμο και Ικαρία. Το συνολικό ενταγμένο επιλέξιμο κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ποσό των 44.214.324,59 ευρώ με ποσό ενίσχυσης 23.291.005,20 ευρώ με τη μορφή επιχορήγησης.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς του τουρισμού (ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή / και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και camping), της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή / και επέκταση ελαιοτριβείων τυροκομείων, σφαγείων, οινοποιείων, εργαστηρίων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και άρτου) και των υπηρεσιών (logistics).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Χριστόφας σημείωσε σχετικά:
«Είναι πράγματι σημαντικό το ενδιαφέρον που υπήρξε από τους επιχειρηματίες των νησιών του Βορείου Αιγαίου, που σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο και σε συνθήκες γενικότερης αβεβαιότητας, συνεχίζουν να οραματίζονται και να στοχεύουν. Τα νέα επενδυτικά σχέδια συνεισφέρουν στην επίτευξη της αναπτυξιακής στόχευσης και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στέκεται αρωγός, παραμένοντας διαρκώς παρούσα και υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια.»

To top