«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» στον Δήμο Μυτιλήνης

«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» στον Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καλεί τους πολίτες να εκφράσουν την άποψη τους.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), που θα θέσει τις βάσεις για να μπει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας, ο Δήμος Μυτιλήνης καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, εκφράζοντας τις απόψεις τους μέσω e-mail στη διεύθυνση dimos@mytilene.gr με θέμα «Απόψεις για τη Δημόσια Διαβούλευση περί του ΣΦΗΟ» μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

Το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» (https://www.mytilene.gr/2022/03/17/prosklisi-se-dimosia-diavoulefsi-sfho/) εκπονείται από το Δήμο Μυτιλήνης εντός των διοικητικών του ορίων και αφορά στη δημόσια χωροθέτηση προσβάσιμων σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Δήμος Μυτιλήνης στη σχετική ανακοίνωση σημειώνει πως «Αξιοποιώντας ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο που θέτει τις βάσεις για να μπει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας και θεωρώντας γνώμη σας εποικοδομητική, παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, ώστε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε το μέλλον του τόπου μας και να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας».

 

To top