Ακριβό μου…ψωμάκι

Ακριβό μου…ψωμάκι

Οι αυξήσεις στις τιμές στα άλευρα καθώς και οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, ανεβάσουν την τιμή και στο ψωμί.

Οι αρτοποιοί δηλώνουν είτε ότι θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν την τιμή είτε ότι θα προχωρήσουν σε μικρές αυξήσεις προκειμένου ν’ αντέξουν το αυξημένο κόστος.

 

To top