Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών από τους μελισσοκόμους μέχρι τις 11 Οκτωβρίου

Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών από τους μελισσοκόμους μέχρι τις 11 Οκτωβρίου

 Ξεκίνησε η διαδικασία δήλωσης κατεχόμενων κυψελών από τους μελισσοκόμους. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθούν οι σχετικές δηλώσεις στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου.

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει όλους τους Μελισσοκόμους της Λέσβου  ότι εκδόθηκε η Εγκύκλιος που αφορά δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ. αριθ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης. σύμφωνα με την οποία όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου7 της υπ. αριθ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΔΑΟ ΛΈΣΒΟΥ, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Γραφείο 11. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου έως την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Μετά την αίτηση θα πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος της Υπηρεσίας μας και έκδοση σχετικής βεβαίωσης δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.
To top