166 νέα κρούσματα στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο

166 νέα κρούσματα στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο

Αυξημένα σήμερα Δευτέρα τα νέα κρούσματα που διαπιστώθηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς εντός του Σαββατοκύριακου και δηλώθηκαν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 72 στη Πρωτοβάθμια και 94 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μαθητές Νηπιαγωγείων στη Λέσβο: 11
Μαθητές Νηπιαγωγείων στη Λήμνο: 1

Νηπιαγωγοί-εκπαιδευτικοί στη Λέσβο: 3
Νηπιαγωγοί-εκπαιδευτικοί στη Λήμνο: 0

Μαθητές Δημοτικών σχολείων στη Λέσβο: 40
Μαθητές Δημοτικών σχολείων στη Λήμνο: 4

Δάσκαλοι: 11 στη Λέσβο και 2 στη Λήμνο

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια στη Λέσβο: 64
Μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια στη Λήμνο: 25

Εκπαιδευτικοί στη Λέσβο: 5
Εκπαιδευτικοί στη Λήμνο: 0

To top