Περιφέρεια: Γίνονται αυτοψίες σε καταφύγια σε τακτά χρονικά διαστήματα

Περιφέρεια: Γίνονται αυτοψίες σε καταφύγια σε τακτά χρονικά διαστήματα

Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε σχετική ανακοίνωση έκανε  γνωστό ότι στο πλαίσιο του  ελέγχου καταφυγίων και λοιπών δομών από την αρμόδια επιτροπή, πραγματοποιούνται αυτοψίες στους παραπάνω χώρους σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για διαδικασία που επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας  των πολιτών.

To top