Προσβασιμότητα στα μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς για άτομα με προβλήματα όρασης

Προσβασιμότητα στα μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς για άτομα με προβλήματα όρασης

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ «Geology for the Visually Impaired and Disabled», με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα στα μνημεία της γεωλογικής κληρονομιάς.

Στα πλαίσια του Προγράμματος οργανώθηκε από 9 έως 11 Μαρτίου 2022 ειδική συνάντηση των εταίρων στην Πάτρα, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις τους για την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίδειξη και δοκιμή της εκπαιδευτικής εφαρμογής προκειμένου να γίνουν αντιληπτοί και καταστούν προσβάσιμοι γεώτοποι όπως οι απολιθωμένοι κορμοί του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου καθώς και γεώτοπων στα μέλη του Συλλόγου Τυφλών Πάτρας.

Το Μουσείο κατά τη διάρκεια της συνάντησης απέσπασε θερμά συγχαρητήρια από όλους τους εταίρους για τα αποτελέσματα της επιλογής των γεωλογικών μνημείων που θα γίνουν προσβάσιμες σε όλους τους εταίρους. Το Μουσείο στο πλαίσιο του προγράμματος ανέλαβε το συντονισμό των ενεργειών για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων γεωλογικών μνημείων τα οποία θα καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης μέσω του προγράμματος στα υπόλοιπα Γεωπάρκα που βρίσκονται στις συμμετέχουσες χώρες (Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Λετονία).
Παράλληλα, ο Καθ. Νίκος Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων παρουσίασε στους συμμετέχοντες το πρόγραμμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO», τους γεώτοπους της Λέσβου καθώς και τις δυνατότητες επίσκεψης από άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα.
Η κα. Κωνσταντίνα Μπεντάνα και ο κ. Ηλίας Βαλιάκος, Γεωλόγοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας παρουσίασαν επίσης τις ποικίλες δράσεις που υλοποίησε το Μουσείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρώτης φάσης του προγράμματος.

Πρόγραμμα ERASMUS+ «Geology for the Visually Impaired and Disabled»
Το πρόγραμμα ERASMUS+ «Geology for the Visually Impaired and Disabled» είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητά με στόχο τη γνωριμία των ατόμων με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα με τη γεωλογική μας κληρονομιά και τους γεώτοπους που συναντώνται σε περιοχές Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO.
Στο Πρόγραμμα εκτός από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συμμετέχουν ως επικεφαλής εταίρος το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και ως εταίροι το Κέντρο Liepajas Neredzigo biedriba από τη Λετονία, το Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού από την Κύπρο, το σχολείο CEIP LA JARA από την Ισπανία και το Κέντρο OPENCOM I.S.S.C. από την Ιταλία.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου θέτει σε ιδιαίτερη προτεραιότητα την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα γεωλογικά μνημεία, στους επισκέψιμους χώρους του Απολιθωμένου Δάσους και στους εντυπωσιακούς γεώτοπους της Λέσβου Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.
Τα αποτελέσματα του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να συμβάλουν στο να καταστήσουν την Λέσβο πρότυπο Γεωπάρκο για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές δεξιότητες στα μνημεία της γεωλογικής κληρονομιάς και στα φυσικά τοπία διεθνώς.

To top