21 θέσεις θέσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

21 θέσεις θέσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

21 θέσεις προσωπικού ανακοίνωσε η   Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ότι θα καλυφθούν άμεσα στις υπηρεσίες της στη Μυτιλήνη μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Παράλληλα έχει εγκριθεί και η πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων για την κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Μυτιλήνη .

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής με γνώμονα την πληρέστερη παροχή υπηρεσιών και την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες των νησιωτικών μας πληθυσμών σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη αλλά και παράλληλα την εφαρμογή του ν. 4832/2021 για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον νησιωτικό χώρο ενήργησε για την άμεση στελέχωσή της.

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι αναμένεται να απασχοληθούν στη ΓΓΑΙΝΠ από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους στις εξής θέσεις:

Παράλληλα, για τη Γενική Γραμματεία έχει εγκριθεί (09/2021) η κάλυψη 10 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στην κεντρική υπηρεσία της ΓΓΑΙΝΠ, στη Μυτιλήνη (6 ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και 2 ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής). Η κάλυψη των θέσεων αυτών αναμένεται να εκκινήσει εντός του τρέχοντος έτους και να ολοκληρωθεί το 2023.

Τέλος, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει αιτηθεί δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΥΕ Καθαριότητας, κ.α. (Α’ κύκλος κινητικότητας 2022) και 23 προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διαφόρων ειδικοτήτων (4 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 5 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 ΤΕ Μηχανικών, 8 ΔΕ Διοικητικού και 2 Συντηρητών κτιρίων – Γενικών Καθηκόντων). Η έγκριση των θέσεων αυτών αναμένεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η ενίσχυση και στο άμεσο μέλλον περαιτέρω στελέχωση και των Περιφερειακών Γραφείων στα νησιά της Χίου, Σύρου, Σάμου, Ρόδου, Καλύμνου, Θήρας και Νάξου και η ενεργοποίηση του νέου οργανογράμματος με πρωτοβουλίες για τη μικρονησιωτικότητα και των κοινωνική συνοχή των νησιών μας.

 

To top