82 σήμερα Παρασκευή τα νέα κρούσματα στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο

82 σήμερα Παρασκευή τα νέα κρούσματα στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο

Παραμένουν σταθερά διψήφια τα κρούσματα που καταγράφονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε Λέσβο και Λήμνο. Σήμερα Παρασκευή σημειώθηκαν συνολικά 46 νέες μολύνσεις στη Πρωτοβάθμια και 36 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
39 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί στη Λέσβο, 1 μαθητής και 1 εκπαιδευτικός στη Λήμνο

3ο Δημοτικό Πλωμαρίου 2
6ο Δημοτικό Μυτιλήνης 2
9ο Δημοτικό Μυτιλήνης 2
7ο Δημοτικό Μυτιλήνης 2
3ο Δημοτικό Μυτιλήνης 2
Νηπιαγωγείο Βρίσας 2
Νηπιαγωγείο Χαλίκων 2
Δημοτικό Πολιχνίτου 1
Δημοτικό Μεσοτόπου 1
Δημοτικό Κάπης 1
Δημοτικό Ερεσού 1
Δημοτικό Σκουτάρου 1
Δημοτικό Αγιάσου 1
Δημοτικό Συκαμινέας 1
Δημοτικό Μανταμάδου 1
Δημοτικό Σκαλοχωρίου 1
Δημοτικό Λουτρών 1
Δημοτικό Ιππείου 1
Δημοτικό Θερμής 1
Δημοτικό Δαφίων 1
11ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
1ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
4ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
2ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
Νηπιαγωγείο Παναγιούδας 1
Νηπιαγωγείο Παρακοίλων 1
Νηπιαγωγείο Συκαμινέας 1
12ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 1
11ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 1
10ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 1
8ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 1
Ειδικό Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 1

2ο Δημοτικό Μύρινας 1

Εκπαιδευτικοί
Δημοτικό Ταξιαρχών 1
Δημοτικό Παπάδου 1
Δημοτικό Περάματος 1
Δημοτικό Παναγιούδας 1
10ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1

Δημοτικό Κοντιάς 1

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
29 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί στη Λέσβο, 3 μαθητές στη Λήμνο

Μουσικό σχολείο Μυτιλήνης 3
Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής 2
Γυμνάσιο Καλλονής 2
3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης 2
Μουσικό σχολείο Δυτικής Λέσβου 2
ΓΕΛ Πέτρας 2
ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσβου 2
1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 2
Γυμνάσιο Ιππείου 1
Γυμνάσιο Θερμής 1
Γυμνάσιο Ερεσού 1
ΕΠΑΛ Γέρας 1
Γυμνάσιο Πέτρας 1
4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1
ΓΕΛ Ιππείου 1
5ο ΓΕΛ Μυτιλήνης 1
Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1
Γυμνάσιο Μανταμάδου 1
Γυμνάσιο Αγιάσου 1
5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1

Εσπερινό Γυμνάσιο Μύρινας 2
ΕΠΑΛ Μύρινας 1

Εκπαιδευτικοί
Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1
ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσβου 1
Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1
Μουσικό σχολείο Μυτιλήνης 1

To top